Najdi EMS studio ve svém okolí!

Systematický přehled odborných vědeckých studií.

Cvičení pozitivně ovlivňuje většinu rizikových faktorů, nemocí a zdravotních postižení středního až pokročilého věku. Většina lidí středního až vyššího věku nesplňuje cvičební dávky doporučené pro pozitivní ovlivnění kardio-metabolické, muskulo-skeletální a neuro-fyziologické zdatnosti nebo zdravotních postižení.

Celotělová elektromyostimulace EMS může být slibnou cvičební technologií pro lidi, kteří nemohou nebo nejsou dostatečně motivovaní cvičit tradičně. Až donedávna však neexistoval dostatek důkazů o účincích EMS na výsledky související se zdravotním stavem. Cílem tohoto systematického přehledu je shrnout účinky, omezení a rizika EMS jako preventivního nebo terapeutického nástroje pro nesportující dospělé.

Proběhly výzkumy v PubMed, Scopus, Web of Science, PsycINFO, Cochrane and Eric s cílem identifikovat náhodné kontrolované studie, cílené kontrolované studie, metaanalýzy údajů jednotlivých pacientů a recenzované vědecké práce, které zkoumaly:

  • EMS vyvolané změny muskulo-skeletálních rizikových faktorů a onemocnění
  • EMS vyvolané změny funkční kapacity a fyzické zdatnosti
  • EMS vyvolané změny kardio-metabolických rizikových faktorů a onemocnění
  • rizikové faktory využití EMS a nežádoucí účinky při aplikaci EMS.

Dva vědci nezávisle na sobě posuzovali články z hlediska vhodnosti a metodologické kvality. Nakonec bylo do přehledu zahrnuto 23 vhodných vědeckých článků, které vzešly ze čtrnácti výzkumných projektů. Zkrátka třináct projektů zahrnovalo studie EMS a jedna byla metaanalýzou údajů o jednotlivých pacientech.

EMS výrazně zlepšuje svalovou hmotu a funkci a zároveň snižuje objem tuku a bolesti v oblasti bederní páteře. Ačkoli existují určité důkazy o pozitivním účinku EMS na kardio-metabolické rizikové faktory, tento aspekt vyžaduje další podrobné studium. Při správném využití a dohledu se EMS jeví jako bezpečná tréninková technologie. Stručně řečeno EMS představuje bezpečnou a rozumnou možnost pro jedince, kteří se nemohou nebo nechtějí zapojit do konvenčních cvičebních programů. Nicméně, stejně jako všechny ostatní druhy cvičení, ani EMS neovlivňuje každý aspekt fyzického výkonu a zdraví.

Celý přehled naleznete v angličtině zde:

Efficacy and Safety of Low Frequency Whole-Body Electromyostimulation (WB-EMS) to Improve Health-Related Outcomes in Non-athletic Adults. A Systematic Review

 

Ještě nemáte vybrané své EMS studio?

Začněte zde