Najdi EMS studio ve svém okolí!

Přínos EMS při boleti zad

Účinky celotělové elektromyostimulace (WB-EMS) ve srovnání s multimodální léčebnou koncepcí u pacientů s nespecifickou chronickou bolestí zad.

V prospektivní klinické studii byla u pacientů s nespecifickými bolestmi zad srovnávána léčba pomocí Medical EMS oproti multimodálnímu léčebnému konceptu, který je všeobecně přijímán jako „zlatý standard“. Zatímco skupině s celotělovou EMS (Whole-Body Electromyostimulation, WB-EMS) se EMS aplikovala 1x týdně 20 minut po dobu 6 měsíců, aktivní kontrolní skupina pacientů měla intenzivní terapii 5 dní v týdnu od 9:00 do 16:00 hodin, po dobu 4 týdnů.
Intenzita bolesti zad v různých obdobích studie byla hodnocena pomocí numerické hodnotící škály (NRS) od 0 bodů (žádná bolest) do 10 bodů (největší bolest). Navíc byla kvalita života a omezení způsobená bolestmi zad zaznamenávána pomocí Oswestry Disability Index (ODI), nástrojem North American Spine Society Instrument (NASS) a dotazníkem kvality života Short Form 36 (SF-36). Kromě toho byl zkoumán vliv na svalovou funkci a posturální stabilitu.
Ve skupině WB-EMS došlo po 24 týdnech ke klinicky relevantnímu snížení intenzity bolesti v průměru o 2 body NRS (výchozí hodnota: 4,45 bodů, v týdnu 24: 2,40 bodů) Také 14 sekundárních ukazatelů naznačuje, že došlo ke snížení bolesti zad pomocí Medical EMS. ODI se během 24 týdnů zlepšil o 19,7 bodu (výchozí hodnota: 33,8 bodu, v týdnu 24: 14,1 bodu) a NASS o 0,54 bodu (základní hodnota: 2,48 bodu, ve 24. týdnu: 1,94 bodu). A hodnoty z SF-36 také poukázaly na zlepšenou kvalitu života a snížení omezení způsobených bolestí zad ve skupině WB-EMS.
Ve skupině s multimodálním konceptem léčby se skóre bolesti NRS významně nesnížilo. Kromě toho pouze 4 ze sekundárních cílových ukazatelů prokázaly zlepšení svalové funkce.
Studie prokázala, že Medical EMS byla přinejmenším stejně účinná jako multimodální terapie pro nespecifické bolesti zad – s výhodou dodatečného snížení bolesti s menšími časovými náklady na WB-EMS. Lze tedy konstatovat, že Medical EMS je časově úsporná a účinná alternativa k zavedeným modelům multimodální terapie, považovaných za „zlatý standard“.

 

QR kód vás zavede do publikace Konrad KL a kol. 2020 na PubMed

 

 

 

 

 

Ještě nemáte vybrané své EMS studio?

Začněte zde
Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na stránce www.streetpark.eu, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Souhlasím
Uložit nastavení